MPG 2012

linie
Color grading musikvideo for børne MGP 2012
Instruktør: Claus Brondbjerg Erichsen
Fotograf: Jesper Tøffner
linie